PRESENTACIÓN DO CURSO 2020/2021

/ Setembro 14, 2020/ Noticias

POLA SITUACIÓN E PROTOCOLO COVID NON SE DEBE CHEGAR ANTES DE 5 MINUTOS DA HORA ESTABLECIDA POR CURSO E CICLO.

✔ Uso obrigatorio de mascarilla.

✔ Gardar sempre a distancia de seguridade.

✔ Desinfectar as mans na entrada ao centro. Haberá xel hidroalcohólico na entrada de cada clase.

✔ Ao chegar ao centro as titoras de cada curso indicarán a qué aula se debe acudir, xa que as aulas cambiaron en relación ao curso anterior.

Non acceder ao centro, esperar polas indicacións de cada titora de curso.

🕙 As presentacións terán unha duración de aproximadamente 1 hora e media.

 

🗓 MÉRCORES DÍA 23:

10:00- 1º CM Panadería, Repostería e Confitería.

10:00- 1º CM Xestión Administrativa.

12:00- 1º CS Administración e Finanzas.

12:00- 1º CM Coidados Básicos de Enfermería (CAE).

 

🗓 XOVES DÍA 24:

10:00- 2º CM Panadería, Repostería e Confitería.

10:00- 2º CM Xestión Administrativa.

10:00 1º CS Educación Infantil. Só alumnos con 1º apelido comprendido entre a letra -A e a letra -O

12:00 1º CS Educación Infantil. Só alumnos con 1º apelido comprendido entre a letra -P e a letra -Z

12:00- 2º CS Administración e Finanzas.

 

Share this Post