Os días que se imparte clase pola tarde o centro ofrece ós alumnos a posibilidade de comer nas súas instalacións.