Titular do Sitio Web

 • Denominación social: Asociación EFA A Cancela
 • NIF: G36060341
 • Domicilio social: Tortoreos s/n 36440, As Neves (Pontevedra)
 • Contacto:
 • Rexistros:
 • Rexistro Provincial o número é 1978/439-1ª por resolución 20/02/1978.
 • Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos (ver rexistro): Clientes e Provedores; Contactos; Nóminas, Persoal e Recursos Humanos; Informes; Candidatos; Subscritores blog & seguidores en redes sociais.
 • Declaracións, Códigos de conduta e Normativa aplicable:
  • Normativa aplicable ó exercicio da profesión: consultar ICAM y BOE
 • Páxinas de EFA A Cancela (No sucesivo, Sitio Web):
  • Páxina web principal: efaacancela.com
  • Páxinas web de servizo ou secundarias: Efaacancela.es

I.- Política de privacidade e protección de datos persoais

* Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ó domicilio social da Efa A Cancela ou á dirección de correo electrónico indicada no encabezamento deste aviso legal, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación similar, para solicitar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Se desexa envia-la fotocopia do seu documento de identificación, use o seu certificado electrónico de tipo recoñecido , que permita a súa validación gratuíta, para firma-la comunicación na que exercite o dereito oportuno e envíenola por correo electrónico.

* Vías a través das que se recollen datos persoais. Finalidades do tratamento.

Enviar información das actividades da escola e os ciclos e estudos que se imparten na mesma.

Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais

Está permitido ó usuario o envío non cifrado (ou cifrado con PGP se o desexa o usuario ) dos seus datos persoais a través de formularios de contacto do tipo estándar aloxados nos servidores de Efa A Cancela, contratados á empresa REDCORUNA S.L.U. C.I.F. B-27324318, Rúa Nova 76, 1º, CP 27001 Lugo (España). Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados ós correspondentes ficheiros dos que Efa A Cancela é a titular. Chegaranos a súa IP, que será usada para comprobar a orixe da mensaxe para poder ofrecerlle recomendacións legais adecuadas ó mesmo (por exemplo, recomendacións de avogados e servizos de países diferentes a España) e para detectar posibles irregularidades (por exemplo: partes opostas do mesmo caso escriben dende a mesma IP). Tamén nos poderá facilitar os seus datos por teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección do contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite. O mesmo destino, tratamento e finalidade terán os datos facilitados a través do Formulario de Consultas Xurídicas, sendo esta política de privacidade complementaria ás súas Condicións Xerais de Contratación.

Certos servizos prestados a través do website poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Resulta indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo do que se trate.

Redes sociais

Efa A Cancela conta con perfil nas principais redes sociais de Internet (Facebook, Twitter,  Youtube e Google+), recoñecéndose en tódolos casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (no sucesivo, seguidores). O tratamento que Efa A Cancela levará a cabo con estes datos será, como máximo, o que a rede social permita a los perfiles corporativos. Así, Efa A Cancela poderá informar ós seus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, relatorios, ofertas, así como prestar servizo personalizado de atención ó cliente. En ningún caso Efa A Cancela extraerá datos das redes sociais, excepto se obtivera puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal do mesmo, Efa A Cancela axudará e aconsellará para este fin na medida das súas posibilidades.

Sorteos, concursos e outras accións promocionais

Ó participar en accións promocionais organizadas en exclusiva por Efa A Cancela, os datos que ceda serán tratados unicamente por Efa A Cancela para o fin que esta teña indicado no enunciado da acción.

Navegación web (cookies)

A versión de escritorio do Sitio Web utiliza cookies; a súa versión móbil non as usa. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no Sitio Web e permitirlle unha navegación máis fluída e personalizada.

No Sitio web só instalamos cookies técnicas, o que nos permite non mostrar no mesmo o banner de cookies.

Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son ficheiros de texto gravados no seu ordenador, para axudar ó website a analiza-lo uso que os usuarios facen do sitio web. A información que xera a cookie sobre o seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información pola nosa conta có propósito de segui-la pista do seu uso do website, recopiando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso de Internet. Google poderá transmitir esta información a terceiros cando así o requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Vostede pode rexeita-lo tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, Vostede debe saber que se o fai pode ser que non poda usar todas as funcionalidades de este website. Ó utilizar este website. Vostede consinte no tratamento de información sobre Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Nalgunha páxina do Sitio Web móstrase contido embebido e invocado que pode instalar cookies técnicas de terceiros con a única finalidade de permitirlle a súa visualización. Se desexa facernos algunha pregunta sobre as cookies que lle instalamos, contacte con nós.

Para utilizar este Sitio Web non resulta necesaria a instalación de cookies. O usuario pode non aceitalas ou configurar o seu navegador para bloquealas e, no seu caso, eliminalas.

Noutros sitios de Efa A Cancela instálanse cookies de terceiros a tódolos seus visitantes, aínda  que no sexan usuarios rexistrados nas as correspondentes plataformas: Páxina de Cookies de Facebook, Páxina de Privacidade de Twitter, Páxina de Cookies de Google.

 

II.- Contido do Sitio Web

Os contidos literarios do Sitio Web ofrécense baixo a licencia que se indica no pé da páxina. Exceptúanse desta licencia tódolos contidos non literarios, aqueles sobre os que se indique outra licencia aplicable, os signos distintivos (marcas, nomes comerciais, etc.) e o modelo do deseño, cuxos créditos figuran no pé da páxina do Sitio Web e cuxa autoría e licencia de uso debe consultarse na web que se enlaza dende aí.

 

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio Web

O Sitio Web contén textos elaborados con fins só informativos ou divulgativos. As opinións arroxadas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista de Efa A Cancela.

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. Efa A Cancela non responde pelos contidos nin polo estado dos sitios. O uso de enlaces externos tampouco implica que Efa A Cancela recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

 

IV. Normativa e xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web están rexidas en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso legal é o español. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario se non que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.

Os Usuarios poden someterse ó Sistema Arbitral de Consumo do que Efa A Cancela forma parte para resolver calquera controversia ou reclamación derivada do presente texto ou de calquera actividade de Efa A Cancela, excepto para solucionar aqueles conflitos que teñan consecuencias no desenvolvemento duna actividade que requira estar colexiado, en cuxo caso o Cliente deberá dirixirse ó órgano correspondente do colexio de avogados oportuno. Sempre que el Usuario non sexa “consumidor ou usuario” como os define a normativa española, e cando non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, as partes acordan someterse ós Xulgados e Tribunais de Madrid capital, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidera corresponderlles.

 

V. Reutilización do presente aviso legal

O titular do Sitio Web elaborou este aviso legal por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixo Licencia CC By na páxina web www.EfaACancela.com O titular do Sitio Web elaborou este aviso legal por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixo Licencia CC By na páxina web http://www.Efa A Cancela.com/