CM COIDADOS BÁSICOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Unha das titulacións que ano tras ano segue sendo unha das máis demandadas é Grao Medio en Coidados Auxiliares de Enfermería ou, anteriormente chamado, Grao Medio Auxiliar de Enfermería.

Da rama Sanitaria, a FP auxiliar de enfermería é sen dúbida unha das saídas laborais con mellor éxito laboral tras a terminación dos estudos, porque ofrece posibilidades de traballar tanto no sector privado como no público. Realizando este Grao Medio de 1 ano + prácticas pódense realizar as oposicións de auxiliar de enfermería que adoitan saír anualmente de forma regular entre tódalas comunidades autónomas.

Acceso directo a Ciclo Superior.

Título: TÉCNICO EN COIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA

Na EFA A Cancela ofrecemos unha formación diferente:

 • Metodoloxía Empresa-Aula.

Pilar básico das EFAs desde o seu inicio, é un innovador proceso de aprendizaxe activa, no cal o alumno conta con períodos de formación na empresa desde o primeiro trimestre do primeiro curso,  ALTERNACIA EDUCATIVA, facilitando a asimilación dos coñecementos teóricos, a motivación polo traballo e a súa posterior inserción laboral.

Isto segue a liña da filosofía dual que tan bos resultados está xerando para a futura inserción laboral.

 • Bolsa de traballo. Máis de 300 empresarios e profesionais participan na formación do noso alumnado en cada curso con visitas, cursos ou no acontecemento anual Semana Gastrocultural. Contamos cunha bolsa de traballo viva e en constante actualización para alcanzar o gran índice de inserción laboral con que contamos na nosa escola.
 • Titorías personalizadas. Un dos pilares como centro educativo está no sistema de seguimento personalizado do que dispón o alumno durante a súa estancia na escola.
 • Protocolo empresarial e social: Formación en ética profesional e valores.
 • Diversidade de actividades no ciclo:
  • Visitas a empresas e administracións públicas: Porto de Vigo, Inditex, Sylazel, Congreso de deputados e IBM en Madrid, Parlamento de Galicia e Deputación, entre moitas outras.
  • Conferencias ou sesións formativas de empresarios ou especialistas: profesionais da banca e de seguros, fomento do emprendemento, …
  • Viaxe anual nacional ou estranxeiro: Londres, Dublín, Berlín, Bruxelas…
  • DEPOEMPRENDE. Premio da Deputación ao mellor proxecto de final de Ciclo na provincia de Pontevedra. A EFA A CANCELA recibiu o premio no curso 2018/2019.

Acceso directo:

 • Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou dun nivel académico superior.
 • Estar en posesión dun Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
 • Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou equivalente a efectos académicos.
 • Superar o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente ( BUP).
 • Superar a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.

Acceso mediante proba (para quen non teñan algún dos requisitos anteriores):

 • Superar a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio (requirirase ter, polo menos, dezasete anos, cumpridos no ano de realización da proba).

Duración: 1.400 h. (1 ano).

Acceso: 4º ESO, FPI, 2º BUP ou proba de acceso.

No centro educativo, a través dunha formación teórico-práctica. Os contidos agrúpanse nos seguintes módulos profesionais:

Módulos de 1º:

 • Operacións administrativas e documentación sanitaria
 • Técnicas básicas de enfermería
 • Hixiene do medio hospitalario e limpeza da material
 • Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
 • Técnicas de axuda odontolóxica estomatolóxica
 • Relacións na contorna do traballo
 • Formación e Orientación Laboral ( FOL)

Formación en empresas, ao finalizar a formación no centro educativo, completándoa e realizando actividades propias da profesión:

 • Formación en Centros de Traballo ( FCT) (440 horas).

Que se aprende:

Este profesional será capaz de:

 • Preparar os materiais e procesar a información de consulta/unidade nas áreas da súa competencia.
 • Aplicar coidados auxiliares de enfermería ao paciente/cliente.
 • Coidar as condicións sanitarias da contorna do paciente e do material/instrumental sanitario utilizado nas distintas consultas/unidades/servizos.
 • Colaborar na prestación de coidados psíquicos ao paciente/cliente realizando, ao seu nivel, a aplicación de técnicas de apoio psicolóxico e de educación sanitaria.
 • Realizar tarefas de instrumentación en equipos de saúde bucodental.

Ao finalizar o Ciclo poderase traballar en:

 • Atención primaria e comunitaria: domiciliaria, promoción da saúde, saúde bucodental, consultas e residencias de anciáns.
 • Atención especializada: consultas, hospitalización, urxencias, pediatría, unidades especiais ( UVI, UCI, etc.) xeriatría, etc.
 • Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos de asuntos sociais de Ministerios, Comunidades Autónomas e Concellos.

 

Ou seguir estudando:

 • Cursos de especialización profesional.
 • Acceso directo a un Ciclo Superior de calquera rama coa posibilidade de establecer convalidacións de módulos profesionais de acordo á normativa vixente.
 • O Bacharelato en calquera das súas modalidades.
 • Preparación das Probas de Avaliación de Bacharelato (unicamente as materias troncais).

Na Escola ofrecemos aos nosos alumnos a oportunidade de aprender idiomas de diversas formas:

 1. Poderase acadar simultaneamente ao Ciclo que realices, o nivel B1 (Preliminary) ou B2 (First) en INGLÉS pola universidade de Cambridge.
 2. Terase a posibilidade mediante o programa Erasmus+ ou Galeuropa de poder realizar prácticas no estranxeiro. Poderase elixir entre Reino Unido, Italia, Irlanda, Portugal, Bélxica ou Alemaña entre outros.
 3. Máis información nas seccións Cambridge e Proxectos Europeos.
 1.  

De marzo a xuño do 2º ano do ciclo o alumno realizará as prácticas laborais nunha empresa do sector, é a coñecida como FCT (Formación en Centros de Traballo).

Contamos cunha rede de máis de 250 empresas:

BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.

MASCATO SALVATERRA, S.L.

GARAJE PUENTEAREAS, S.L.

ASERGALICIA PONTEAREAS, S.L.

GESTORÍA REPRESAS, S.L.

Mª JOSÉ LOSADA PÉREZ

RAFAEL VICENTE LOSADA

LEDISSON A&IT, S.L.

INSERIMOS ENERGIA, S.L.

DON DISFRAZ DE GALICIA, S.L.

ASESORÍA VIÑAS & BREA, S.L.

CONCELLO DE PONTEAREAS

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.

SEGURIDAD MAR, S.L.

CONCELLO DE AS NEVES

GRANITOS MORGADANES, S.L.

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.

ONLINE MARKETING FACTORY, S.L.

EURO CKP, S.A.

DUATEL ASESORAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, S.L.

PANELSHIP, S.L.

ASESORES DO BAIXO MIÑO, S.L.

MADERAS GERMÁN FUENTES PORTO E HIJOS, S.L.

ASERCO RESAL, S.C.

ATMÓSFERA PONTEAREAS, S.L.U.

CERRAJERÍA MANOLO, S.L.

STAR, S.L.

DARLIM, S.L.

RESIDENCIA PAZ Y BIEN

ASESBES, S.C.

ELECTRICIDAD BIMCA, S.L.

GRANICHAN, S.L.

GRANJA LOS ROSALES, S.L.

GRUPO EMPRESAS TABOEXA, S.L.U.

ATC TORREALDAY GALICIA, S.L.

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

CERRAJERÍA GÓMEZ Y GÓMEZ, S.L.

ASERCO SALCEDA, S.C.

CONCELLO DE TUI

A COCIÑA DE LUMAI, S.L.

BLOKDEGAL, S.A.

GEFCO ESPAÑA, S.A.

ASESORES TÉCNICOS MERCANTILES, S.L.

CONCELLO DE PORRIÑO

ASELIC VIGO, S.L.

XESTIÓN TUI, S.L.

DATAPHONE GLOBAL, S.A.

ELECTRODOMÉSTICOS RIAL, S.L.

ASESORÍA, XESTORÍA E SERVICIOS DA PARADANTA, S.L.

ASERCO PONTEAREAS, CB

ARELA ASESORES, S.L.

FUNDACIÓN CTAG

TRANSPORTES MANUEL CID DÍAZ, S.L.

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

COPISTERÍA LEDO, CB

MUNDICOPIAS

ALFESO, S.L.

DOUS COPIART, S.L.

MENSAXERÍA URXENTE PORR EXPRESS, S.L.

TALGRUTRANS, S.L.U.

INDUSTRIAS CÉSPEDES E HIJOS, S.L.

BODEGAS EIDOSELA, SCG

Mª ISOLINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MAQUINARIA LANO, S.L.

BIMCA, S.L.

COVELO RIEGOS, S.L.

FEDERACIÓN GALEGA DE BADMINTON

NEUMÁTICOS KAUMAN, S.A.

CONCELLO DE SALVATERRA

SEGURPINO, S.C.

DOUS TRAZOS, S.L.

SARA MARIÑO GONZÁLEZ

VARELA GARCÍA RAMOS, S.L.

AS NEVES TALLERES DE REPARACIÓN, S.L.

COPISTERÍA LEDO, C.B.

GESTORÍA MERA

SERMIÑO, S.A.

CONCELLO DE ARBO

SEÑORÍO DE RUBIÓS, S.L.

SERFIS ASESORÍA E XESTIÓN, S.L.

MANUEL GARCÍA ARAÚJO, S.L.

INDUSTRIAS CÁRNICAS FONTEFRÍA, S.L.

ABRIL PUBLICIDAD

Se desexa máis información, cumprimente o seguinte formulario

  Nome

  Teléfono

  Correo electrónico

  Xestión administrativaPanadería, respostería e confitaríaCoidados auxiliares de enfermeríaEducación infantilAdministración e finanzasErasmus +Manipulador de alimentos

  Observacións

  Ao pulsar o botón “ENVIAR” declaro que lin a información e estou conforme co tratamento dos meus datos persoais.
  Si, autorizo que me envíen información comercial de EFA A Cancela

  Información básica Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679
  Responsable do tratamento: Asociación EFA A Cancela
  Finalidade: Contestar solicitudes enviadas desde a web.
  Lexitimación: Consentimento expreso do interesado.
  Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros.
  Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros que se detallan na información adicional.
  Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos, na nosa web: https://efaacancela.com/aviso-legal/