Tag Archives: efa a cancela

PRESENTACIÓN DO CURSO 2020/2021

/ Setembro 14, 2020

POLA SITUACIÓN E PROTOCOLO COVID NON SE DEBE CHEGAR ANTES DE 5 MINUTOS DA HORA ESTABLECIDA POR CURSO E CICLO. ✔ Uso obrigatorio de mascarilla. ✔ Gardar sempre a distancia de seguridade. ✔ Desinfectar as mans na entrada ao centro. Haberá xel hidroalcohólico na entrada de cada clase. ✔ Ao chegar ao centro as…

Cáles son as vantaxes da formación profesional dual?

/ Xuño 13, 2016

A reforma educativa aposta por una formación profesional dual. Esta mestura o aprendizaxe no aula coas prácticas en empresas e unha beca salario pra os estudantes. Esta alternativa presentouse para afrontar as altas taxas de paro xuvenil, e pra iso tomáronse modelos centroeuropeos como o de Alemaña. En que consiste? Os alumnos dunha formación…

NOTICIAS: Por que estudar FP de Administración e Finanzas

/ Maio 9, 2016

Os ciclos de formación profesional demostran con cada nova promoción que son a mellor opción para incorporarse ao mundo laboral. Os ciclos medio e superior de administración non son unha excepción. Os estudantes que completan estes ciclos, adquiren as capacidades necesarias para controlar os cartos, xa sexa dun particular, dunha empresa ou mesmo do…

XYLAZEL COLABORA CON EFA A CANCELA

/ Abril 25, 2016

O mércores 20 de abril, os alumnos da rama administrativa  estiveron en Xylazel S.A.  empresa dedicada a fabricación e comercialización, de pinturas e barnices, especializada en protectores para a madeira e o metal. Explicáronnos moi ben, ademais do proceso produtivo, as medidas de prevención de riscos laborais, destacando as de loita contra incendios e…