Práctica de seguros en CM de Xestión Administrativa

/ Xuño 10, 2021/ Noticias

O 8 de xuño o alumnado de 1º de CM de Xestión Administrativa tivo a oportunidade de coñecer a fondo a parte práctica do mundo dos seguros: que ter en conta a hora de contratar, o procedemento a seguir no caso dun sinistro, que coberturas ofrece cada tipo de seguro…

Pablo Pino, axente de Catalana Occidente en Salvaterra de Miño, deu resposta a todas as preguntas formuladas, sobre todo no referido ao seguro de vehículos.

Share this Post