A EFA A CANCELA forma parte do Consorcio da Deputación de Pontevedra e participa no Proxecto Practicum Depo xunto con outros 30 centros educativos da provincia.

O obxectivo deste programa é ofrecer a posibilidade aos nosos alumnos de traballar nunha empresa europea desde durante un período de entre 4 e 6 meses. (Unha vez rematada a FCT no 2º curso e dentro do ano seguinte á súa titulación).

Os países onde pode ir o alumno son:

Reino Unido, Irlanda, Italia, Finlandia, Malta, Portugal ou Alemaña, entre outros.

1. REQUISITOS:

  • Ter finalizado e aprobado un Ciclo Medio (Xestión Administrativa, Panadería ou Coidados Auxiliares de Enfermería no caso do noso centro).
  • Ter un coñecemento acreditado na lingua do país de destino ou se nón é o caso comprometerse a realizar un curso gratuíto na plataforma lingüística de Erasmus+.

Baremo para a selección de alumnado:

  1. Adecuación da titulación e do perfil (30%)
  2. Nivel de coñecemento do idioma requirido (20%)
  3. Expediente académico (20%)
  4. Méritos (10%)
  5. Entrevista persoal (20%)

 

2. DOCUMENTOS:

Outros documentos legais:

 

3. LIGAZÓNS DE INTERESE:

Erasmus +                  SEPIE