Tag Archives: empresa-aula

Aula-empresa: o segredo mellor gardado de A Cancela

/ Febreiro 16, 2020

En A Cancela pensamos que unha boa formación é o paso previo a calquera experiencia exitosa na actividade proefsional. Que o valor engadido que aporta un bo profesional procede do estudo, a técnica e os mestres que lle dirixen no proceso de aprendizaxe. Por iso, desde o primeiro trimestre do primeiro curso, en A…

Percorrido por unha das empresas punteras da alimentación en Galicia

/ Marzo 5, 2019

Os alumnos do Ciclo de Xestión administrativa fixeron unha visita guiada á factoría de Mascato en Vigo. A empresa é unha das pricipais colaboradoras da EFA A Cancela, destino habitual dos nosos alumnos durante as prácticas, no marco do programa empresa-aula, que nos leva a planificar un tempo de prácticas dende o primeiro trimestre…

PROXECTO EMPRESA-AULA=TRAINING EN EMPRESAS

/ Marzo 1, 2016

Os alumnos do primeiro curso do ciclo superior de Administración e Finanzas e do ciclo medio de Xestión Administrativa, estiveron o pasado mes de febreiro , do 15 ao 19 e a na semana, do 22 ao 26 en empresas facendo un traballo de investigación, estudiando o medio e a súa realidade. Os concellos de…