Tag Archives: graduación

Exposición de proxectos finais de Ciclo no C.S. de Administración e Finanzas

/ Xuño 23, 2019

Con este acto de presentación ante o profesorado encargado de avaliar os seus traballos de investigación ponse fin ó seu periodo de formación na EFA A Cancela. Na presentación destes proxectos finais de ciclo abordáronse tres bloques de contido: Estudo dos sectores produtivos Oportunidades de autoemprego que existen tendo en conta o estudo anterior…