A cultura, a política e as tradicións británicas xa non teñen segredos para nós

A asignatura de Inglés administrativo para os módulos de Inglés no CM de Xestión Administrativa e de CS de Administración e Finanzas ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha Ler máis