Duración do ciclo: 2.000 horas (2 cursos)

Acceso: Bacharelato, Titulación universitaria, COU ou proba de acceso

Materias 1º ano:

 • Inglés
 • Xestión da documentación xurídica e empresarial
 • Recursos Humanos e responsabilidade social corporativa
 • Ofimática e proceso de información
 • Proceso integral da actividade comercial
 • Comunicacióne atención á clientela
 • Formación e orientación laboral

Materias 2º ano:

 • Xestión de recursos humanos
 • Xestión financeira
 • Contabilidade e fiscalidade
 • Xestión loxística e comercial
 • Simulación empresarial
 • Proxecto de administración e finanzas
 • FCT ( Prácticas na empresa: 380 horas)
Saídas profesionais:
 • Administrativo de oficina, despacho profesional, comercial, xestión e de persoal.
 • Contable
 • Administrativo de banca e institucións financieras
 • Responsable de Tesourería
 • Responsable de medios de pago, de carteira, de valores
 • Administrativo de Administracións públicas
 • Axente comercial de seguros e bancos e institucións financieras
 • Xestión, control e asesoramento da empresa

PRÁCTICAS NAS MELLORES EMPRESASVER EMPRESAS