l Encontro Gastronómico A Cancela-CIFP Manuel Antonio de Vigo

Neste curso 2019-20 temos recén inaugurada unha actividade conxunta con institucións coma a nosa -de Formación profesional e das mesmas familias- destinada a intercambiar opinións, oportunidades e inquedanzas e dar Ler máis