Empresas Colaboradoras

EFA A Cancela ofrece unha formación diferente, empregando unha metodoloxía dual Empresa-Aula, na que dende o primeiro trimestre os alumnos xa comezan a súa formación en diferentes empresas.
Partindo desta metodoloxía, a EFA conta cunha gran variedade de convenios coas empresas máis representativas da comarca, a fin de que o alumnado poida realizar as prácticas. Estes convenios tamén permiten que o centro da EFA conte cunha importante bolsa de emprego.

 

C.M. Panadería Repostería e Confitería
Colaboradoras co C.S. Administración e Finanzas