Quen somos

Somos o centro EFA A CANCELA, ubicado en Tortoreos, As Neves. Un centro concertado coa Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

A oferta educativa é de Formación Profesional, ofertando os seguintes ciclos:

En EFA A Cancela tamén dispoñemos dunha oferta formativa complementaria que inclúe:

A Cancela é un centro de promoción rural con ideario cristián, sen ánimo de lucro, que son, por natureza, asociacións de familias e outros profesionais do medio rural, co obxetivo da promoción profesional e social por medio de accións educativas.

Por outra banda, a acción educativa das Efa céntrase na mellora integral da persoa fundamentada nunha visión trascendente da existencia humana e no desenvolvemento dos valores do humanismo cristián, nun ámbito de respecto á liberdade das persoas

O centro fundouse en 1973, impartindo sempre formación profesional, polo que lle abala unha gran experiencia. Ademais, conta con un gran abano de convenios coas empresas máis representativas da comarca para realizar as prácticas do alumnado. Isto fai que o noso centro conte cunha importante Bolsa de Traballo.

O proxecto educativo de EFA A Cancela basease nos seguintes  principios:

  • Formación Integrada
  • Orientación profesional e persoal
  • Participación familiar