Prácticas en empresas

PRÁCTICAS EN ESPAÑA E NO ESTRANXEIRO

O período de prácticas en empresas abrangue o derradeiro trimestre do segundo curso en todos os nosos ciclos. Tamén pode facerse de setembro a decembro ou de xaneiro a marzo. Permite completar a adquisición de competencias profesionais propias de cada título, adquirir unha madureza que permita adaptarse aos cambios das necesidades de cualificación e para a aprendizaxe ao longo da vida, completar coñecementos relacionados coa profesión coa finalidade de facilitar a inserción laboral e tamén avaliar e acreditar os aspectos máis relevantes da profesión e requiridos no emprego que non poidan verificarse no centro por esixir situacións reais de traballo.

Este módulo pode cursarse en España ou no estranxeiro. As empresas deberán permitir que o alumno acade a consecución dos obxectivos establecidos para este módulo no currículo do ciclo mediante as actividades formativas establecidas no plan individualizado. Este período de formación non supón unha vinculación laboral dos alumnos coa empresa ó tratarse de estudantes e non de traballadores con contrato de traballo.

 

Axudas económicas

A Xunta de Galicia concede cada ano unha contía económica para aquel alumnado que cumpra os requisitos establecidos na convocatoria. O mesmo sucede no caso de que se fagan prácticas no estranxeiro mediante un programa Erasmus+. Neste caso a axuda provén de fondos europeos. O noso centro ven de conseguir recentemente a Carta Erasmus, acreditación europea que permite a alumnado e profesorado do centro participar en proxectos de mobilidade para formación e prácticas en países da Unión Europea coa finalidade de acadar unhas mellores competencias profesionais.

 

Formación en Centros de Traballo no curso 2015-16

As empresas que colaboran con nós neste curso 2015-2016 son da nosa provincia. A relación  é a seguinte:

Rama Administración e Xestión:

 
o   Viza  Automoción SA
o   Allianz, SA
o   Ledisson Automation & IT, SL
o   Inserimos Energía SL
o   Don Disfraz de Galicia, SL
o   Asesoría  Viñas & Brea, SL
o   Balneario de Mondariz, SA
o   Mascato Salvaterra, SLU
o   Garaje Puenteareas,SL
o   Asergalicia, Rodríguez Balboa Asociados, SL
o   Gestoría Represas, SL
o   Oficina Araujo, Mª José Losada Pérez

Rama Industria Alimentaria:

 
o   Confitería Regino, SL
o   Panadería, Pastelería Camiño Novo, SL
o   Restaurante Atafona, SC
o   La Bulanxeri, SL
o   Balneario  de  Mondariz, SA
o   Eirado da Leña, SL
o   Grupo Sémola, SL
o   Asociación Círculos de Empresarios de Galicia-CFV
o   El Trigal Celta, SL
o   Confitería Porriño, SL
o   Restaurante Búrbidas, Iván Méndez Álvarez

Rama Administración e Xestión

Rama Industrias Alimentarias

Outros cursos: